ENABLING INDIVIDUALS TO DARE AND EFFECT CHANGE THROUGH ART
SABIEX L-INDIVIDWU JKUN AWDAĊI U JOĦLOQ BIDLA PERMEZZ TAL-ARTI
Slider

Shaping the Strategy / Tfassil tal-Istrateġija

This year, Arts Council Malta will be publishing its Strategy 2025, which will set out our ambitions, measures, and priorities for the coming years. This strategy will form our approach towards investing in, advocating for, and supporting the cultural and creative ecology in Malta.

Guided by national, European, and global cultural policy frameworks, as well as our work on the previous strategy, we are now embarking on a consultation process with our partners, the public, and stakeholders from the cultural and creative sectors, among others.

This will help us shape a strategy that will strive towards enabling individuals to dare, and effect change through art / the arts.

Din is-sena, il-Kunsill Malti għall-Arti se jkun qiegħed jippubblika l-Istrateġija tiegħu sal-2025, li permezz tagħha se jkun qed jippreżenta l-ambizzjonijiet, miżuri, u prijoritajiet tiegħu għas-snin li ġejjin. L-istrateġija ser tkun qed tifforma kif il-Kunsill se jkun qiegħed jinvesti fl-ekoloġija kulturali u kreattiva f’Malta, kif ukoll jippromwoviha u jappoġġjaha.

Dan il-proċess ta’ konsultazzjoni hu infurmat mill-ħidma fuq l-istrateġija preċedenti tagħna, iżda wkoll mill-oqfsa ta’ politika kulturali nazzjonali, Ewropej, u globali. Permezz ta’ din il-konsultazzjoni, ser inkunu qed niftħu d-dibattitu mal-imsieħba tagħna, mal-pubbliku, kif ukoll ma’ partijiet interessati mis-setturi kulturali u kreattivi, fost oħrajn.

Dan il-proċess se jgħinna infasslu Strateġija illi taħdem biex tagħti s-setgħa lil kull persuna li tkun awdaċi, u toħloq il-bidla, permezz tal-arti.

Care / Isma’

We thrive when we connect with others and with our environment; when we express ourselves and react freely to our context, and the happenings around us.

Il-bniedem jistagħna meta joħloq rabtiet mal-bnedmin u mal-ambjent ta’ madwaru; meta jesprimi ruħu u jirreaġixxi b’libertà għal dak li jseħħ madwaru.

Create / Oħloq

We have an innate urge to give form to our perceptions of the world, through creative interpretation, expression, and narrative.

Ġewwa fina, aħna lkoll għandna ħeġġa biex nagħtu forma lill-perċezzjonijiet tagħna tad-dinja ta’ madwarna, permezz ta’ interpretazzjonijiet, espressjonijiet, u narrattivi kreattivi.

Flourish / Imraħ

Given the right opportunities, we have the power to excel, but also to shape, and redefine our context through creative expression.

Bl-għodda addattati, aħna nistgħu mhux biss neċċellaw, iżda wkoll nagħtu forma ġdida lill-kuntest tagħna, permezz ta’ espressjonijiet kreattivi.

Have Your Say / Ipparteċipa

We are inviting you to share your views on the opportunities and challenges of Malta’s cultural and creative sectors, as we look ahead while learning from the past years. You can help us explore new ways on how to better fulfil our vision of placing the arts and culture at heart of Malta’s future. Be part of this consultation process by registering below.

Download the list of Thematic Discussion Groups dates and time

Note: Due to the current Covid-19 pandemic, consultation meetings will be held online.

Qed nistednuk taqsam magħna l-ħsibijiet tiegħek dwar l-opportunitajiet u l-isfidi tas-setturi kulturali u kreattivi Maltin, sabiex nitgħallmu mis-snin preċedenti. Għinna nesploraw mezzi ta’ kif nistgħu nilħqu aħjar il-viżjoni tagħna li npoġġu l-arti u l-kultura fil-qalba tal-futur ta’ Malta. Nixtiequ nisimgħu mingħandek: Irreġistra sabiex tkun tista’ tieħu sehem fil-proċess ta’ konsultazzjoni.

Nota: Fil-pandemija kurrenti, l-laqgħat ta’ konsultazzjoni ser isiru online.

 

Register to have your say / Irreġistra sabiex issemma’ leħnek